Blog

Marguerite de Saint Champs e-gallery is intended for saving pieces of evidence, to share the reflections on reality and to contribute to the network of knowledge and support.

Seznam kolkov za vaje (študenti Medicine in Ortotike)

28/03/2020

Code (copy this code and paste it where you want your link to appear)
Seznam kolkov za vaje
Izdelajte biomehansko analizo za dve sliki, kot je razvidno iz tabele. Uporabite model ene mišice in model HIPSTRESS za racunanje sil ter model HIPSTRESS za racunanje tlaka. Opišite kolke na slikah in in komentirajte rezultate. Predstavite rezultate v dokumentu Word. Na prvi strani naj bo naslov Biomehanika sklepov 2019/2020 in številki slik
ter v drugi vrstici vaše ime in priimek. Nadaljujte s tekstom na isti strani, opišite kolke na obeh slikah, komentirajte rezultate, ugotovite ali so kolki displasticni po klasifikaciji HIPSTRESS. Primerjaje oba modela. Sledi prva slika, tabeli za oba kolka na prvi sliki in izracuni. Sledi druga slika, tabeli za oba kolka na drugi sliki in izracuni. Sliki naj bosta formata A4, naj bo na njiju razvidno kako ste dolocili geometrijske parametre. Pri komentarjih se sklicujte na sliki in tabele. K vsaki sliki in tabeli napišite legendo: Slika 1: Rentgenogram medenice in kolkov številka X. Tabela 1: Geometrisjki in biomehanski parametri desnega kolka številka X.
Rezultate spravite v datoteko z naslovom Biomehanika sklepov 2019/2020 Ime Priimek, kateri boste dodali še rezultate preverjanja znanja na dan minisimpozija in mi boste takrat poslali na mail kraljiglic@gmail.com v obliki ene datoteke pdf.