Blog
Marguerite de Saint Champs e-gallery is intended for saving pieces of evidence, to share the reflections on reality and to contribute to the network of knowledge and support.

Rezultati preverjanja znanja

28/04/2019
Spoštovane kolegice in kolegi,
Iskrene cestitke k uspešno opravljenem preverjanju znanja. Na minisimpoziju ste bili zelo pridni, predavatelji so vas pohvalili in smo bili mnenja, da je minisimpozij uspel. Videli ste, da so se nam pridružili tudi nekateri gostje, med njimi študenti zdravstvene nege, ker so bila letos Sokratska predavanja registriran dogodek. Glede na to ali bomo dobili kake kvalitetne prispevke bomo nekje do konca leta izdali tudi zbornik v elekrtobski obliki.
Hvala tistim, ki ste skrbeli za kolege, ki so bili povezani po skypu. Posebna zahvala gre tudi tistim, ki ste pomagali kolegom, ki iz kateregakoli razloga niso mogli na predavanja in jim je bilo težje pri dolocanju biomehanskih parametrov.
Še enkrat se spomnimo na smisel Sokratskih predavanj. Predavatelji darujejo svoja predavanja in s tem ohranjajo izrocilo. Namrec Sokrates naj bi ucencem predajal svoje znanje brez placila. Platon je ustanovil šolo in mi smo nasledniki Platona, ker je ucenje naš poklic, s katerim si zaslužimo za življenje. Vendar je pomembno ohranjati Sokratov pristop. Ker ste pomembno prispevali k temu, ste si zaslužili odlicno oceno 10.
O vaših odgovorih in rezultatih
Bistvo predavanj vsak lahko nekoliko po svoje tolmaci. Uspeh je bil dosežen, ce so v vas vzbudila zanimanje. Predavanji dr. Spasovski in doc. dr. Spasovskega sta prikazali dva pomembna state of the art pogleda na cloveško telo, ki sta rezultat dolgoletnih izkušenj mnogih. Dr. Vozel je predstavil novo, malo invazivno metodo zdravljenja, ki predstavlja direktno zvezo med raziskavami na mikroskopskem nivoju in bolnikom.
Na drugi strani je predavanje dr. Marije Ipavec osebno, njeno mnenje je dokoncno, ni podvrženo nobeni evalvaciji, ker je ona sama (in tisto kar meni ona), resnicna evalvacija vsega kar medicina, protetika in druge stroke, ki so prispevale k njenemu zdravljenju in rehabilitaciji, lahko dajejo. Dr. Ipavec je premagala osteosarkom, potem je tekom življenja imela še druge operacije, ker so se onkologi vedno odlocali za radikalne rešitve problemov, ki so se pojavljali. Kot ste slišali, je imela dva zloma kolka na tisti strani, kjer je krn, ker proteza ni dobro funkcionirala. Mislim, da imamo veliko sreco, da lahko poslušamo predavanje o uspehu, h kateremu so prispevale stroke tako kot dr. Ipavceva. Tako ste nekateri pravilno ugotovili bistveno sporocilo, da je potrebno poslušati mnenje bolnikov, ker o tem, kako premagati bolezen, tisti, ki jim je to uspelo, vedo najvec.
Biomehanski modeli
Odgovori o biomehaniki bi lahko bolje zadevali bistvo in bili tudi manj obremenjeni z napakami.
Pri predpostavkah HIPSTRESSa za tlak, ni pomembna stoja na eni nogi, niti dvosegmentni model, tega smo uporabili pri dolocanju sile. Omenjat bi morali naprimer sklepno kroglo, Hookov zakon, kosinusno odvisnost tlaka, pa katere komponente napetosti smo zanemarili in še druge stvari, ki so opisane v literaturi.
Videla sem, da ste nekateri definirali kolke s protruzijo, ce je kot vecji of 40 stopinj. To ni definicija protruzije. Protruzija je patologija, ki jo lahko prepoznamo na slikah in ni mi znano da bi kdo do sedaj dolocil geometrijske parametre medenice in stegnenice, ki bi predstavljali tveganje za protruzijo. Vi ste bili med prvimi, lahko ste za dolocen kolk ugotovili, da je šlo za protruzijo in da je pri tem kolku imel CE kot doloceno vrednost. Primeren odgovor je tukaj naprimer: pri kolkih s protruzijo smo dobili velik CE kot, majhno medkolcno razdaljo, majhno lateralno razdaljo na trohantru in negativen kot theta R, pri displasticnih smo dobili majhen CE kot, pozitiven theta R in velik radij kolcne glavice.
Razocaranje je, da ste nekateri napisali, da so displasticni tisti kolki, ki imajo CE kot manjši kot 20 stopinj. Sporocilo tega predmeta naj bi bilo, da so biomehanski parametri tisti, ki bolje dolocajo tveganje za artritis kot pa morfološki. Klasifikacija, ki bolje opiše klinicno stanje displazije kot CE kot je predznak indeksa tlacnega gradienta. Ce je tlacni gradient pozitiven, so kolki displasticni.
Do sedaj še ni bila izdelana nobena študija, ki bi na osnovi tlaka podala tveganje za protruzijo. Ena od slik protruzije, ki ste jih dolocali na preverjanju znanja, prikazuje zelo velik CE kot, zaradi katerega se vrednost Y-X, ki je argument kosinusa v imennovalcu izraza za tlak približa 90 stopinjam. To pomeni zelo strmo krivuljo, ki pri vrednosti 90 divergira. To je zanimivo in kaže na možnost, da bi v takih kolkih bil zelo velik tlak, ki pri stoji na eni nogi mocno rine glavico v acetabulum. Vendar je potrebno narediti analizo modela posebej in potem tudi populacijsko študijo, preden bi lahko naredili neke zakljucke za protruzijo v splošnem. Vrednost CE 40 stopinj ne implicira protruzije, naprimer pri protezah ciljajo v 45 stopinj, pa pri veliki vecini ne pride do protruzije.
Funkcionalni kot podaja obseg obremenjene površine, poleg sile teže so tukaj v modelu HIPSTRESS tudi sile mišic.
Prosim tudi, da se držite tistega, kar sem vas prosila, namrec, izdelek mora imeti izpolnjene tabele za vse kolke, razvidno mora biti kako ste prišli do rezultatov. Ce ste uporabljali excel program, prosim to napišite in tudi kje ste ga dobili (citirajte kolege, ki so ga izdelali). Priložene morajo biti slike z meritvami. Napisane morajo biti ugotovitve in komentirano kaj je na slikah, primerjave med kolki in med modeloma. Prosim ne mi oddajat plasticnih vreck, ne map, ne sponk, ne spiral, ne vihat listov. Spnite s spenjacem vzdolž listov najmanj trikrat, tako da se da listat in da izdelek ni na eni strani bistveno bolj debel (tako kot je npr pri spirali). Prosim mislite na to, da moram to pregledovat in hranit.
Bom prinesla izdelke, ki ste jih že oddali na zadnje predavanje in prosim da takrat uredite in prinesete s seboj, ce kaj manjka. Pregledala bom ko bodo izdelki pripravljeni v skladu z navodili, potem bo vpisana ocena.
Želim Vam lepe prvomajske praznike, o uri predavanja na MF bom sporocila na tej domaci strani.
Seznam študentov, ki ste opravili preverjanje znanja:
OP: Adamic, Alagic, Benedik, Brišnik, Frelih, Gregorka, Kanjir, Klešnik, Kmet, Krcelj, Krejic, Lenarcic, Mocnik, Ogris, Ožura, Penko, Potrc, Psenner, Robnik, Zupan
Medicina: Angelovska, Avsenik, Beznik, Bošnjak, Divanisova, Dovc, Emri, Herman, Hrovat A, Hrovat J, Hrovat Z, Ilievska, Kaluža, Kastelic, Kovac, Kranjc, Kropivšek, Kulovec, Majdic, Maric, Morasutti Vitale, Mulc, Nemanic, Pandur, Pecar, Podgoršek, Poje, Polak, Poteko, Pucnik, Ramšak, Ravnikar Zabukovšek, Smogavec, Šturm, Šuligoj, Stojanivic, Stojcic, Torkar, Vojkovic